™ Apunts de Geologia

Apunts de la Universitat

un servei de patatabrava.com, la xarxa social dels universitaris

Apunts de Geologia

La carrera de Geologia estudia la terra, els seus components i els fenòmens que hi ténen lloc. Analitza roques i volcans, l'erosió, els agents atmosfèrics i el cicle de l'aigua.

Apunts, treballs i exàmens de Geologia